Nasłonecznienie


Wbrew obiegowym opiniom posiadamy dość dobre warunki klimatyczne dla ogniw fotowoltaicznych. Poziom nasłonecznienia jest analogiczny jak w Niemczech, które są europejskim liderem. W Polsce z jednego kilowata mocy paneli (6m2) w ciągu roku możemy otrzymać około 950kWh energii elektrycznej. Oznacza to, że ogniwa o powierzchni około 18m2 są wstanie pokryć średnie roczne zapotrzebowanie na energię statystycznej polskiej rodziny.

Nasłonecznienie jest to suma energii promieniowania słonecznego przypadająca na określoną powierzchnię w określonym czasie. Najczęściej jest podawana w kWh/m2 w ujęciu rocznym. Na terenie Polski wartość ta zawiera się w przedziale 950-1200 kWh/m2

Dzięki temu, że panele fotowoltaiczne wykorzystują światło a nie ciepło, mogą pracować również zimą. W półroczu letnim uzyskiwane jest około 77% rocznej energii promieniowania, natomiast w półroczu zimowym od października do kwietnia tylko 23%. Najbardziej słoneczny okres przypada na czerwiec, lipiec i sierpień, gdzie uzyskiwane jest około 43% rocznego promieniowania.

Potencjał foowoltaiczny Polski (źródło: solargis.com)

Potencjalni klienci
klient@direct4energy.pl

Praca i współpraca
praca@direct4enery.pl

Biuro
biuro@direct4energy.pl

Scroll Up