Opłacalność instalacji fotowoltaicznej


Czas zwrotu inwestycji w panele fotowoltaiczne wynosi obecnie 5-6 lat, co przy 25-letniej żywotności instalacji stanowi bardzo dobry wynik. Czas ten dodatkowo będzie się skracał wraz ze wzrostami cen energii, spowodowanych wzrostem kosztów produkcji z paliw kopalnych.

Instalacja fotowoltaiczna to wydatek na panele solarne, inwerter, system mocowania, zabezpieczenia, przewody. To również koszty wykonania projektu i zamontowania całego systemu. Nawet dwadzieścia tysięcy wydanych złotych może pomóc nam przez dwie-trzy dekady zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Eksperci wskazują na konieczność dobrania mocy instalacji tak, by roczna produkcja była maksymalnie zbliżona do prognozowanego zużycia. Jeśli mamy zaprojektować ją z zapasem, to najwyżej 10-20 proc.

zysk

Potencjalni klienci
klient@direct4energy.pl

Praca i współpraca
praca@direct4enery.pl

Biuro
biuro@direct4energy.pl

Scroll Up