Podłączenie do sieci


Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej jest obowiązkiem nałożonym przez ustawodawcę na operatorów sieci (OSD). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy kto wytwarza energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii, w tym z paneli fotowoltaicznych, ma możliwość podłączenia swojej instalacji do sieci energetycznej i odsprzedaży nadwyżki wytworzonej przez siebie energii. Do obowiązku operatora należy także instalacja licznika dwukierunkowego.

Główną korzyścią z podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej jest możliwość korzystania z przesłanych do niej nadwyżek prądu w okresach, kiedy praca domowej instalacji PV nie jest zbyt wydajna. Najwięcej energii elektrycznej ze słońca instalacja fotowoltaiczna produkuje zazwyczaj w okresie od kwietnia do września. W tym okresie sieć energetyczna staje się swego rodzaju magazynem energii solarnej, do którego przesyła się niewykorzystany bezpośrednio w domu prąd słoneczny. Może on zostać odebrany z sieci w okresie jesienno-zimowym, kiedy to praca instalacji fotowoltaicznej staje się mniej wydajna, a zyski z promieniowania słonecznego bywają niewielkie. Jest to szczególnie polecane rozwiązanie dla inwestorów ogrzewających dom pompą ciepła, gdyż możliwość korzystania z darmowego prądu zimą pozwala znacznie obniżyć koszty ogrzewanego w ten sposób budynku.

Potencjalni klienci
klient@direct4energy.pl

Praca i współpraca
praca@direct4enery.pl

Biuro
biuro@direct4energy.pl

Scroll Up