Niezalezność

Wierzymy, że przyszłość energetyki to rosnąca niezależność od energetyki opartej o paliwa kopalne i wielkie elektrownie. To energetyka rozproszona i lokalne, niezależne, ekologiczne źródła energii.Wspieramy naszych Klientów w budowaniu niezależności energetycznej.

Odwaga

Wierzymy, że to co robimy jest właściwe, korzystne dla środowiska i naszych Klientów. Nie boimy się działać. Rzucamy wyzwanie o wiele większym od nas. Tworzymy nowe produkty i modele biznesowe, które zmieniają energetykę w Polsce.

Etyka

Działamy na rynku, gdzie funkcjonuje wiele niedopowiedzeń. Tworzymy nową kategorię i jasno komunikujemy naszą ofertę i korzyści. Nie wprowadzamy Klientów w błąd. Jesteśmy przejrzyści i etyczni. Gramy fair.

Rzetelność

Dostarczamy to, co obiecujemy Klientowi. Jesteśmy sprawni i dobrze zorganizowani.

Twój partner
z energią


Dlaczego energia drożeje?

Polska energetyka oparta jest w 80% na węglu. Krajowe złoża tego surowca wyczerpują się. Rośnie presja na ochronę środowiska i walkę z globalnym ociepleniem. Odejście od węgla to konieczność miliardowych inwestycji w sektorze energetyki włącznie z budową elektrowni atomowych. Skutkiem tego ceny energii rosną i będą rosnąć.

Czy możemy uniknąć podwyżek?

Nie mamy wpływu na wzrost cen ale możemy podjąć działania prowadzące do obniżania kosztów energii. Proponujemy inwestowanie we własne źródła energii odnawialnej. Możemy również zaoferować zmianę dostawcy energii, wraz z umową na czas określony z gwarantowaną ceną energii.

Masz wybór!

Oferujemy naszym klientom szeroki wybór rozwiązań z zakresu rozproszonej energetyki odnawialnej. Działania Direct4Energy skupiają się wokół popularyzacji i promocji energii słonecznej, według nas to jest właśnie energia przyszłości. Wierzymy, że rynek energii odnawialnej będzie się rozwijał i przynosił korzyści zarówno ekonomiczne, jak i środowiskowe.

Prąd i gaz dla Twojej firmy


  • Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie energii elektrycznej, gazu oraz fotowoltaiki
  • Naszym celem jest indywidualne dobranie oferty dla każdego klienta
  • Oferujemy gwarancje stałej ceny energii w trakcie trwania umowy

Jak działa
instalacja solarna


  1. Panele fotowoltaiczne. Są głównym elementem instalacji. Najczęściej umieszcza się je na dachu. Na ognwia fotowoltaiczne pada światło słoneczne – zachodzi zjawisko fotoelektryczne i w obwodzi płynie prąd stały.
  2. Inwerter. Aby otrzymać użyteczny dla domowych urządzeń prąd przemienny niezbędnym elementem instalacji jest inwerter (falownik). Urządzenie to przekształca napięcie stałe w przemienne o odpowiednich parametrach (230V, 50Hz), które może zasilać domowe urządzenia AGD i inne odbiorniki elektryczne.
  3. Podłączenie do sieci. Jeżeli ogniwa generują więcej energii niż aktualnie zużywa domowa instalacja nadwyżka jest przekazywana do sieci. Właściciel instalacji staje się prosumentem, czyli jednoczesnym wytwórcą energii i jej konsumentem.
  4. Licznik dwukierunkowy. Licznik prosumnecki umożliwa rozliczenie się z zakładem energetycznym.

Zamów bezpłatny audyt


Fotowoltaika
baza wiedzy


Nasłonecznienie

Wbrew obiegowym opiniom posiadamy dość dobre warunki klimatyczne dla ogniw fotowoltaicznych. Poziom nasłonecznienia jest analogiczny jak w Niemczech, które są europejskim liderem. W Polsce z jednego kilowata mocy paneli (6m2) w ciągu roku możemy otrzymać około 950kwh energii elektrycznej. Oznacza to, że ogniwa o powierzchni około 18m2 są wstanie pokryć średnie roczne zapotrzebowanie na energię statystycznej polskiej rodziny.

Podłączenie do sieci

Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej jest obowiązkiem nałożonym przez ustawodawcę na operatorów sieci (OSD). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy kto wytwarza energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii, w tym paneli fotowoltaicznych, ma możliwość podłączenia swojej instalacji do sieci energetycznej i odsprzedaży nadwyżki wytworzonej przez siebie energii.

Opłacalność instalacji fotowoltaicznej

Czas zwrotu inwestycji w panele fotowoltaiczne wynosi obecnie 7-10 lat, co przy 25 letniej żywotności instalacji stanowi bardzo dobry wynik. Czas ten dodatkowo będzie się skracał wraz ze wzrostami cen energii, spowodowanych wzrostem kosztów produkcji z paliw kopalnych.

Finansowanie

W swojej ofercie posiadamy wygodne formy finansowania. Kredyt przygotowany specjalnie pod fotowoltaikę z oprocentowaniem rocznym 4,2 % bez żadnych dodatkowych opłat z okresem spłaty do 120 miesięcy. Można założyć, że rata kredytu pokrywa się z obecnym rachunkiem za prąd – zatem nic się nie zmienia. A po jego spłacie inwestor staje się niezależny energetycznie.

Rozliczanie z zakładem energetcznym

Odbiorcę końcowego, który dokonuje zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej i wytwarza energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą nazywa się Prosumentem.

Instalacja

Głównymi elementami systemu paneli fotowoltaicznych są ogniwa fotowoltaiczne, falownik, dwukierunkowy licznik, systemy mocujące i okablowanie. Wszystkie komponenty wykorzystywane do budowy instalacji PV posiadają niezbędne certyfikaty oraz spełniają normy obowiązujące w Polsce.

Nasze realizacje


Współpracujemy tylko z renomowanymi dostawcami sprzętu i usług, a nadzór wykonawczy sprawuje doświadczony Opiekun Klienta wspierany przez certyfikowanego inżyniera. Możesz liczyć na pomoc merytoryczną w zakresie technicznym, ekonomicznym i prawnym

Kariera


Jeśli chcesz zdobywać doświadczenie w naszej firmie, aplikuj i dołącz do nas. Oferujemy pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie z przyjazną atmosferą oraz duchem sukcesu

Potencjalni klienci
klient@direct4energy.pl

Praca i współpraca
praca@direct4enery.pl

Biuro
biuro@direct4energy.pl

Scroll Up