Jak złożyć oświadczenie o tańszy prąd dla firm? Praktyczny poradnik

Tańszy prąd dla firm - przewodnik krok po kroku

Na zdjęciu widać dwie osoby zaangażowane w przeglądanie dokumentów.

Zarządzanie kosztami energii elektrycznej to ważny element prowadzenia firmy. W związku z możliwością zamrożenia cen prądu dla firm w 2024 roku, pokazujemy jak prawidłowo wypełnić oświadczenie o tańszy prąd i zabezpieczyć niższe koszty energii. Oto miniprzewodnik, który pomoże zablokować cenę prądu dla Twojej firmy na poziomie 693 zł/MWh. Nie zwlekaj, ponieważ dokument należy złożyć do 31 stycznia 2024 r. Oświadczenie znajdziesz tutaj

Dane identyfikacyjne odbiorcy uprawnionego

Rozpocznij od prawidłowego wprowadzenia danych identyfikacyjnych Twojej firmy, które znajdziesz na fakturze za prąd lub w umowie ze sprzedawcą energii.

Dane osobowe

Następnie uzupełnij dane odbiorcy uprawnionego lub osoby uprawnionej do reprezentowania Twojej firmy. Do wypełnienia tej rubryki potrzebny jest dokument tożsamości.

Jeżeli Twoja firma posiada reprezentację wieloosobową wpisz dane drugiej osoby uprawnionej do reprezentacji w rubryce oznaczonej numerem 3. W tym przypadku także przyda się dokument tożsamości.

Bezbłędny wniosek o tańszy prąd dla firm

Numery PPE i zużycie energii

Szczególną uwagę zwróć na 4. sekcję oświadczenia. Dotyczy ona punktów poboru energii elektrycznej (PPE). Statystycznie najwięcej przedsiębiorców popełnia błędy właśnie przy uzupełnianiu rubryk w tej części.

Numer PPE

Podaj numery swoich Punktów Poboru Energii (PPE), które są niezbędne do określenia Twojego zużycia energii. Pamiętaj, aby wpisać szacowane zużycie prądu zgodnie z umową ze sprzedawcą energii elektrycznej. Numery PPE znajdziesz na fakturze lub w umowie. Jeżeli masz więcej niż jeden PPE na daną firmę, wypisz je wszystkie.

Z kolei, jeżeli posiadasz ponad 25 PPE, do oświadczenia dodaj kolejną stronę z informacjami o punktach poboru energii elektrycznej.

Kategoria odbiorcy uprawnionego

Klasyfikacja odbiorcy uprawnionego jest istotna przy określeniu warunków taryfowych. W kolumnę oznaczoną cyfrą 2. wpisz kategorię odbiorcy uprawnionego (1,2,3,4 lub 5). Pamiętaj, aby uprawnienia wpisane w kolumnie 2 były zgodne z informacjami wskazanymi w pkt. 5 oświadczenia.

Natomiast kolumnę oznaczoną numerem 3. uzupełnij datą zawarcia umowy ze swoim sprzedawcą energii elektrycznej.

Szczegółowe informacje o zużyciu

Ważne jest, aby określić, jaka część zużycia energii jest przeznaczona na potrzeby firmy, a jaka na inne cele. To pomoże w dokładnym rozliczeniu Twojego wniosku.

W kolumnę oznaczoną cyfrą 4 wpisz szacowane zużycie energii (w kWh lub MWh) dla danego punktu poboru, jaką będziesz zużywał w okresie obowiązywania Ustawy, tj. od 01.01.2024 do 30.06.2024. Oszacowanie możesz wykonać na podstawie dotychczasowego zużycia wskazanego na fakturach.

WAŻNE! Pamiętaj, aby podać jednostkę zużycia.

W sekcję oznaczoną cyfrą 5. pisz procentową część energii elektrycznej objętą ceną maksymalną. Jest to część energii, którą zużywasz na potrzeby Twojej firmy na danym Punkcie Poboru Energii.

Natomiast w kolumnę zaznaczoną jako 6. wpisz procentową część energii elektrycznej, która jest nieobjęta ceną maksymalną. Jaka część nie jest objęta ceną maksymalną? Ta, którą zużywasz na potrzeby inne niż firmowe.

WAŻNE! Pamiętaj, aby części procentowe podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W ostatniej części zaznacz właściwą kategorię uprawnienia. Dane wskazane w tej sekcji muszą być zgodne z informacjami wskazanymi w części dotyczącej PPE. Szczegółowy wykaz odbiorców uprawnionych znajdziesz na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Nie zwlekaj. Złóż wniosek

Pamiętaj, że oświadczenie o tańszy prąd dla firmy musi być prawidłowo wypełnione i złożone do 31 stycznia 2024 r. Jeżeli masz pytania, w Direct4Energy chętnie pomożemy Ci zabezpieczyć korzystne stawki dla Twojego biznesu. Zgłoś się do nas po więcej informacji i wsparcie: https://direct4energy.pl/kontakt/.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *